domingo, 10 de agosto de 2014

Posters (Filmafiŝoj)
Com a série de quebra-cabeças que dei de presente aos familiares e amigos, meu trabalho passou a ficar conhecido nesse círculo de pessoas próximas. Foi quando, em 2002, me foi sugerido transformar posters de filmes em quebra-cabeças. 

Pro la multaj puzloj donacitaj de mi al la familianoj kaj amikoj, mia laboro ekfamiĝis en tiu rondo. Tiam, en 2002, oni sugestis al mi aliformigi filmafiŝojn en ĵigajn puzlojn.


Fiz vários deles, que ganhei das vídeos locadoras, alguns de filmes famosos, outros nem tanto. 

Mi faris plurajn el ili, kiujn mi ricevis de la videoluejoj, kelkaj el famaj filmoj, aliaj ne tiom.


                        


           Todos eles foram feitos com peças maiores, o que levou minha irmã Maria Olga a pensar em uma maneira mais prática de guardar posters de filmes muito especiais: transformá-los em quebra-cabeças de peças bem grandes, pois assim ficariam numa caixa, com as peças dispostas como num baralho de cartas, não se deformando por estarem enrolados ou dobrados. 

Ĉiuj el ili estis faritaj el grandaj pecoj, kio instigis mian fratinon Maria Olga ekpensis pri pli praktika maniero konservi afiŝojn de tre specialaj filmoj: aliformigi ilin en ĵigajn puzlojn el tre grandaj pecoj, ĉar tiel ili povus esti konservitaj en skatoloj, kun la pecoj aranĝitaj kiel ludkartaro, nedeformitaj pro esti kunvolvitaj aŭ falditaj. Ainda tenho alguns quebra-cabeças dessa época, relíquias minhas, que futuramente colocarei na exposição virtual que pretendo fazer. 

Mi ankoraŭ havas kelkajn puzlojn de tiu tempo, restaĵoj miaj, kiujn estonte mi metos en la virtualan ekspozicion kiun mi intencas fari.


O poster "A Revelação" presenteei Luiza Figueiredo, recordista mundial e nacional em número de quebra-cabeças em suas caixas (jigsaw puzzle), montados ou não. Visitei sua incrível coleção e fui muito bem recebida. Ela é adorável! Pena não termos tirado nem uma foto juntas...

La filmafiŝo "La Revelacio" mi donacis al Luiza Figuiredo, monda kaj nacia rekordulino laŭ kvanto da ĵigaj puzloj en siaj skatoloj, kun la pecoj aranĝitaj aŭ ne. Mi vizitis ŝian nekredeblan kolekton kaj esti tre bone akceptita. Ŝi estas adorinda! Bedaŭrinde eĉ ne unu fojon ni fotis nin kunaj...

Nenhum comentário:

Postar um comentário